Υποστηρικτικό Υλικό

Υλικό για σχολικές μονάδες 

Προσβάσιμο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

sxediazo

 

Οδηγοί για ΣΔΕΥ / ΕΔΕΑΥ 

 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, θα υλοποιήσει την Πράξη «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313. 

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η ανάπτυξη  Προσβάσιμου  -για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να γίνει εφαρμογή και χρήση του υλικού από μαθητές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση.  Το Έργο απευθύνεται σε μαθητές που παρουσιάζουν τις εξής ειδικές μαθησιακές ανάγκες:

_____________________________________________ 

IEP    Προσβάσιμο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Ανιχνευτικά Εργαλεία

Παιδαγωγική Έκθεση

Συμπληρώνεται για κάθε μαθητή από εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς της τάξης που γνωρίζουν καλά το μαθητή (2-3 μήνες).

Σχολική Ετοιμότητα

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ή και πρώτης σχολικής ηλικίας σε μια προσπάθεια να εκτιμήσει τον αναδυόμενο γραμματισμό. Σκορ μεγαλύτερο από 15/20 δείχνει ότι το παιδί είναι έτοιμο για την πρώτη ανάγνωση. Μικρότερη επίδοση δείχνει ότι είναι ανάγκη να δουλευτούν περισσότερο οι υπολοιπόμενοι τομείς.

Φύλλο Άμεσης Παρατήρησης Μαθητή -   Μαθήτριας

Πρόκειται για μια άτυπη φόρμα παρατήρησης της συμπεριφοράς όλων των παιδιών μέσα και έξω από την τάξη. Επιχειρείται η καταγραφή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τη συχνότητα, την ένταση, τα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν και τα άτομα που ήταν παρόντα. Περίπου 4-5 συνεχόμενες καταγραφές μπορούν να δώσουν χρήσιμα στοιχεία για την αντιμετώπισή της και την κατάρτιση του Βραχύχρονου Προγράμματος.

Λίστα Ελέγχου Μαθησιακών Δυσκολιών (Ανίχνευση)

Άτυπη κλίμακα ανίχνευσης των Μαθησιακών Δυσκολιών. Όσα περισσότερα χαρακτηριστικά τσεκάρετε τόσο πιο πιθανό είναι το άτοµο να έχει Μαθησιακές ∆υσκολίες ή να ανήκει στην οµάδα υψηλού κινδύνου. Καθώς συµπληρώνετε αυτή τη φόρµα, είναι καλό να έχετε στο µυαλό σας τη συµπεριφορά του ατόµου τους τελευταίους έξι µήνες.

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς (ΑΜΔΕ)

Σταθμισμένη κλίμακα ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών. Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 8-15 ετών. Στη συνέχεια εξάγει το ΜΟ για κάθε κλίμακα και επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.

Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή Παιδιών. Κλίμακα Εκπαιδευτικού

Σταθμισμένη κλίμακα ανίχνευσης της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής του μαθητή. Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 7-12 ετών. Συνολικά μετρά πέντε υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με: α) την  κοινωνική επάρκεια (ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους άλλους), β) τη σχολική επάρκεια, γ) τη συναισθηματική του επάρκεια, (να αναγνωρίζει, να δέχεται και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα τόσο του ίδιου όσο και των γύρω του), δ) την αυτοαντίληψη (εικόνα που έχει ο μαθητής για τον εαυτό του) και ε) προβλήματα συμπεριφοράς.

Στη συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.

Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ-Hel)

Πρόκειται για ένα ευρέος διαδεδομένο ευσύνοπτο ανιχνευτικό εργαλείο διεθνώς. Στην Ελλάδα έχει χορηγηθεί σε εφήβους 11-17 ετών (Γιαννακόπουλος, Τζαβάρα, Δημητρακάκη & Τούντας, 2009), καθώς και σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές 11-15 ετών (Bibou-Nakou, Markos, Padeliadu, Chatzilampou & Ververidou, 2019). Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 11-15 ετών. Συνολικά μετρά πέντε υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με: α) θετική κοινωνική συμπεριφορά, β) υπερκινητικότητα, γ) συναισθηματικά προβλήματα, δ) προβλήματα διαγωγής και ε) προβλήματα με συνομηλίκους.

Στη συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.

Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες

Μπορείτε να δανειστείτε και να χρησιμοποιήσετε διάφορα πρωτόκολλα αξιολόγησης που διατίθενται στο ηλεκτρονικό βιβλίο της κ. Παντελιάδου.

   

 

Πρόσθετες πληροφορίες