Συχνές ερωτήσεις

1. Κάθε πότε δέχονται αιτήσεις στo ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής;

Αιτήσεις γίνονται δεκτές Δευτέρα & Πέμπτη 10:00 με 13:00.

2.Τι χρειάζεται να έχω μαζί μου για να υποβάλω αίτηση ώστε να αξιολογηθεί το παιδί μου;

Αίτηση για αξιολόγηση μπορεί να υποβάλει ο γονέας/κηδεμόνας του παιδιού ή άλλο άτομο με εξουσιοδότηση του γονέα και πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο υποχρεωτικά.Επίσης χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υπάρχουν θα πρέπει να καταθέσει σε φωτοτυπίες διαγνώσεις από άλλους δημόσιους φορείς / ιατρικές γνωματεύσεις (εάν πρόκειται για πρόβλημα υγείας).

 3.Χρειάζεται να κάνω αίτηση αν το παιδί μου έχει αξιολογηθεί ήδη από τα ΚΕΣΥ και έχει λήξει η γνωμάτευση;

Η γνωμάτευση του  ΚΕΣΥ έχει μόνιμη ισχύ εκτός από τις περιπτώσεις που έχει προταθεί επαναξιολόγηση σε προτεινόμενο χρόνο. Προκειμένου να επαναξιολογηθεί ο μαθητής/τρια χρειάζεται ο γονέας/ κηδεμόνας να κάνει εκ νέου αίτηση έχοντας μαζί του και την φωτοτυπία της προηγούμενης διάγνωσης.  

4.Εάν έχει διαγνωστεί το παιδί μου από άλλο δημόσιο φορέα, χρειάζεται να κάνω αίτηση και στα ΚΕΣΥ;

 Αν η Γνωμάτευση έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο από το ΥΠΑΙΘ Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, δεν χρειάζεται να κάνω αίτηση στο ΚΕΣΥ. Χρειάζεται να κάνω μόνο αν πρέπει να επιλέξω κατάλληλο για τις ανάγκες του παιδιού μου σχολείο π.χ. Ειδικό Σχολείο ή Παράλληλη Στήριξη. 

 5.Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης στα ΚΕΣΥ;

Όταν έρθει η σειρά του μαθητή/τριας για αξιολόγηση βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης του, η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως εξής:

- ο κοινωνικός λειτουργός επικοινωνεί με την οικογένεια και ορίζει τρία αρχικά ραντεβού αξιολόγησης. Το πρώτο αφορά στους γονείς όπου υπάρχει συνάντηση με τον κοινωνικό λειτουργό για τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού, το δεύτερο και το τρίτο ραντεβού αφορούν στην αξιολόγηση του παιδιού από ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό αντίστοιχα. Στη συνέχεια αν η διεπιστημονική ομάδα κρίνει ότι χρειάζεται, ορίζονται επιπλέον ραντεβού με λογοθεραπευτή ή/και παιδοψυχίατρο.
- Όταν ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις και έχει συνεδριάσει η διεπιστημονική ομάδα ώστε να γίνει η διαφοροδιάγνωση, καλούνται εκ νέου οι γονείς στα ΚΕΣΥ για ενημέρωση από την διεπιστημονική ομάδα και επίδοση της γνωμάτευσης.

- Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πρέπει οι γονείς και το παιδί αντίστοιχα να προσέλθουν σε όλα τα προκαθορισμένα ραντεβού με τη σειρά την οποία έχουν οριστεί. Εάν για τον οποιαδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η προσέλευση του γονέα ή και του παιδιού, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν την υπηρεσία για το κώλυμα που προέκυψε και να οριστεί νέα συνάντηση ΠΡΙΝ το προκαθορισμένο ραντεβού. Εάν δεν υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση τα υπόλοιπα ραντεβού που εκκρεμούν δεν πραγματοποιούνται και η αίτηση θεωρείται άκυρη.

 

6.Ποιες αιτήσεις έχουν προτεραιότητα;

 

7.Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις για παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη;

 

8.Ποια παιδιά δικαιούνται παράλληλη στήριξη;

 

9.Εάν θέλω το παιδί μου να επαναλάβει το νηπιαγωγείο χρειάζεται να κάνω αίτηση;

Εάν ο γονέας επιθυμεί το παιδί του να επαναλάβει το νηπιαγωγείο ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλει αίτηση στα ΚΕΣΥ. Ο νηπιαγωγός σε συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής της περιοχής και την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα

 10.Για πόσο διάστημα ισχύει η γνωμάτευση;

Η διάγνωση έχει μόνιμη ισχύ εκτός αν γνωμοδοτήσει διαφορετικά η διεπιστημονική ομάδα.

 11.Ποιοι μαθητές αξιολογούνται από τα ΚΕΣΥ;

Οι μαθητές/ τριες που αξιολογούνται απο τα ΚΕΣΥ είναι όσοι φοιτούν στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από 4 ετών μέχρι και 18 )

Πρόσθετες πληροφορίες