ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

1. Δ/νση Ειδικής Αγωγής ΥΠΑΙΘ

Δ/ση Ειδικής Αγωγής ΥΠΑΙΘ

2. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιαςκαι Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

3. Δ/ση Α/θμιας Εκπαίδευσης Αν.Αττικής

Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης  Αν.Αττικής

4.Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν.Αττικής

Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν.Αττικής

5.Πίνακας  Κ.Ε.Δ.Δ.Υ

Κ.Ε.Δ.Δ.Υ 

6.Σύμβουλος Ειδ.Αγωγής

Σύμβουλος Ειδ.Αγωγής

7.Πιστοποιημένοι Ιατροπαιδαγωγικοί φορείς του Υπουργείου Υγείας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες