Διαδικασία Παραπομπής

Διαδικασία Παραπομπής

Θέμα : «Παραπομπή μαθητών στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. προς αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών».
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία παραπομπής μαθητών από τα σχολεία της περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικού Τομέα Αττικής:
α) Δικαίωμα υποβολής αιτήματος αξιολόγησης έχουν μόνο οι γονείς ή οι κηδεμόνες
των μαθητών και κανένα άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση διάστασης των γονέων ή διαζυγίου, την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που έχει την επιμέλεια.
β) Η υποβολή αιτήματος γίνεται μόνο γραπτά στα γραφεία του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του γονέα με την υπηρεσία ώστε να διευκρινιστούν θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
γ) Το σχολείο πριν αποφασίσει την παραπομπή του μαθητή είναι καλό να καλεί το σχολικό σύμβουλο της αντίστοιχης βαθμίδας/ειδικότητας και να εφαρμόζει βραχυχρόνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης, τα αποτελέσματα του οποίου θα συνυποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά και το πρακτικό της παιδαγωγικής συνεδρίας και με αναφορά του εκπαιδευτικού στις ενδείξεις που έχει σημειώσει για το συγκεκριμένο μαθητή.
δ) Στην περίπτωση που ο γονέας προσέρχεται οικειοθελώς για αξιολόγηση, η υπηρεσία ζητά από το σχολείο σχετική περιγραφική έκθεση, η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικά και εμπιστευτικά στην υπηρεσία και όχι μέσω του γονέα.
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο γονέας κατά την υποβολή του αιτήματος (για τους μαθητές του Δημοτικού) είναι :
? Τετράδιο σχολείου ( πρόχειρο, έκθεσης, μαθηματικών ? φυσικής),
? Φωτοτυπίες διαγωνισμάτων (π.χ. Έκθεσης- Ιστορίας) που έχουν γραφτεί στο σχολείο πρόσφατα (Υπ. Απόφ. 28911/Γ6/12-03-2006 Άρθρ.5 παρ. 3),
? Αντίγραφο σχολικού ελέγχου επίδοσης για τους μεγαλύτερους μαθητές,
Για τους μαθητές Γυμνασίου ? Λυκείου:
? Τετράδια σχολείου (πρόχειρο, έκθεσης, μαθηματικών ? φυσικής),
? Φωτοτυπίες διαγωνισμάτων (π.χ. Έκθεσης- Ιστορίας) που έχουν γραφτεί στο σχολείο πρόσφατα ή εφόσον δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες διαγωνισμάτων από τις τελευταίες εξετάσεις της προηγούμενης χρονιάς (Υπ. Απόφ. 28911/Γ6/12-03-2006 Άρθρ.5 παρ. 3),
? Τετράδια Δημοτικού για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου,
? Έλεγχοι επίδοσης Γυμνασίου-Λυκείου (και τετραμήνων με Μ.Ο. τμήματος),
Παρακαλούμε τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων για την ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τα ανωτέρω, ώστε να δοθεί στην υπηρεσία μας η δυνατότητα για αμεσότητα στην παροχή υπηρεσιών, έχοντας πάντα υπόψη ότι όλοι οι μαθητές έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση.

Πρόσθετες πληροφορίες