Διαδικασία Αξιολόγησης

Διαδικασία αίτησης για αξιολόγηση
Η διαδικασία υποβολής αίτησης από τους γονείς / κηδεμόνες για αξιολόγηση μαθητή έχει ως εξής:
α) Μελετούν προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες μας για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συζητούν προηγουμένως με τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους για την αναγκαιότητα αξιολόγησής του από το ΚΕΔΔΥ.
β) Αν τα στοιχεία δείχνουν ότι το παιδί τους εμφανίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή για έναν ή περισσότερους λόγους συναντάει δυσκολίες στη μάθηση, συμπληρώνουν προσεκτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία και υπογράφουν την αίτηση.
γ) Την υποβάλλουν αυτοπροσώπως στο ΚΕΔΔΥ.
Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σειρά πρωτοκόλλησής τους. Σε περιπτώσεις που τίθεται αποκλειστική προθεσμία για υποβολή αξιολογήσεων, όπως για παράλληλη στήριξη ή συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι αντίστοιχες αιτήσεις είναι δυνατό να εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Πρόσθετες πληροφορίες