Χρήσιμο Υλικό

το site του ΓΡΑ-ΣΕΠ

Προγράμματα-Μελέτες- Απόψεις ...

____________________________________________________________________

Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών
____________________________________________________________________
 
Εκτεταμένη έρευνα του ΣΕΒ τεκμηριώνει τις υφιστάμενες ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό
____________________________________________________________________

Πρόσθετες πληροφορίες