Ημερίδες

Hμερίδες

Δράσεις του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής

Εδώ θα αναρτώνται οι δράσεις του 1ου ΚΕΣΥ Ανατ. Αττικής

(ενημερωτικές, επιμορφωτικές, κ.α)

____________________________________________________

Πρόσθετες πληροφορίες