Καλώς ήλθατε στον δικτυακό ιστότοπο του

1ου Κ.Ε.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής

 

 Ανακοίνωση - Γνωστοποίηση
 Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα λειτουργήσει από 21 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 2019, σύμφωνα με το με αριθμό ΦΕΚ 5614 τεύχος Β / 13 Δεκεμβρίου 2018 - Υπουργική Απόφαση με αρ. 21 1076 / ΓΔ4 άρθρο 2 παράγραφος 1.

Η Προϊσταμένη και το προσωπικό του 1ου ΚΕΣΥ Αν. Αττικής σας εύχονται καλό καλοκαίρι!

 

keddy1big 

 keddy2big

 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 

Παρουσίαση-Επιμορφωτική Ημερίδα ΠΕΚΕΣ, 4/2019: Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, ΕΠΑ.Λ, ΓΕΛ) Κατηγοριοποίηση ΕΕΑ, Εκπαιδευτική Υποστήριξη, Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Γνώσεων, Δήμου Σοφία - Παπαχρήστου Βασιλική

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ME ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΤΟ ΚΕΣΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018-2019

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες